ราคาสำหรับเครื่องป้อนการสั่นสะเทือนเดรัจฉานพร้อมมอเตอร์สองตัว