บทความเกี่ยวกับการขุด 2012 เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำ S11 ธันวาคม